Kosten

Kiest u voor begraven of cremeren? Komen er op de uitvaart veel genodigden of juist een beperkt gezelschap? Vindt de uitvaart op een doordeweekse dag plaats of op een zaterdag? Allemaal factoren die de hoogte van de totale uitvaartkosten bepalen. De kosten van een uitvaart zijn voor een groot deel afhankelijk van uw persoonlijke wensen en de lokale begraafplaatstarieven (crematoriumtarieven verschillen onderling niet sterk).

Uitvaartkosten

Een eenvoudige crematie (uitvaartverzorger, kist, verzorgen en overbrengen overledene, rouwkamer, condoleanceregister, 50 rouwbrieven met porti, crematieplechtigheid, basiskosten voor afgifte of verstrooiing as, koffie voor 50 personen na de uitvaart, akte van overlijden en boeken Zorgzame Nazorg) kost circa € 4250,-.

uitvaartkosten

Een eenvoudige begrafenis (uitvaartverzorger, kist, verzorgen en overbrengen overledene, rouwkamer, condoleanceregister, 50 rouwbrieven met porti, samenkomst, rouwauto, 4 dragers, algemeen graf voor 10 jaar, koffie voor 50 personen na de uitvaart, akte van overlijden en boeken Zorgzame Nazorg)
kost circa € 5600,-.
Met nadruk wijs ik u erop dat deze bedragen zowel lager als hoger kunnen zijn.
Indien u een nauwkeurige opgave wilt hebben van de kosten voor een uitvaart zoals u die wenst dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Na het bespreken van een uitvaart ontvangt u van Uitvaartzorg Den Braber altijd een gedetailleerde kostenbegroting zodat u weet waar u aan toe bent.

Verzekering

U kunt altijd bij Uitvaartzorg Den Braber terecht. Verzekerd of onverzekerd. Dus ook indien u voor uw uitvaart een verzekering hebt afgesloten, dan bent u ondanks wat uw verzekeraar u wilt laten geloven vrij om uw eigen uitvaartverzorger te kiezen.

Polis

Als u een kapitaalverzekering hebt, krijgt u rechtstreeks van de verzekeraar een bedrag uitgekeerd dat u kunt gebruiken voor de betaling van de uitvaart. Hebt u een natura-verzekering dan betekent het dat een vastgesteld pakket aan diensten wordt verleend ter waarde van een bepaald bedrag. Dat bedrag is vaak laag en niet toereikend voor de gehele uitvaart. Als u buiten dat pakket iets wilt, bijvoorbeeld een rouwadvertentie plaatsen of extra volgauto’s gebruiken, moet u bijbetalen.

Eventuele uitvaartpolissen worden, indien u dit wenst, door mij verzonden naar de verzekeringsmaatschappij. Ook verzorg ik, indien u dat wenst, de administratieve afhandeling van de nota en de contacten met de verzekeringsmaatschappij.