Kosten

Werkwijze

Aan een uitvaart zitten onlosmakelijk ook kosten. Transparantie en inzicht vind ik belangrijk.

Daarom ontvangt u binnen 24 uur na ons eerste gesprek een begroting van de te verwachten kosten. Dat wil niet zeggen dat alles al afgesproken moet zijn en er niets meer kan veranderen. Maar door mijn jarenlange ervaring kan ik na het eerste gesprek al wel een redelijke inschatting maken.

Ik werk op uurbasis. In de begroting staat een indicatie van mijn uren. Dus geen vast tarief. Echt maatwerk.

Samen spreken we af hoe ik u ga helpen. Ik kan u volledig ontzorgen, maar u kunt ook veel zelf doen. Aan u de keus.

Daarnaast zijn er kosten voor bijvoorbeeld de huur van de locatie, catering, kaarten, kist, crematorium of begraafplaats. Ik noem dit kosten “derden”. Deze derden factureren meestal alleen aan uitvaartverzorgers. Omdat ik transparant wil zijn ontvangt u van mij altijd een kopie van de nota’s die zij sturen. U betaald dus exact het bedrag dat derden in rekening brengen, dus geen opslagen of verborgen provisies.

Ongeveer twee weken na de uitvaart ontvangt u de eindafrekening met alle definitief gemaakte kosten derden en mijn urendeclaratie.

Wat kost een uitvaart

Kiest u voor begraven of cremeren? Komen er op de uitvaart veel genodigden of juist een beperkt gezelschap? Vindt de uitvaart op een doordeweekse dag plaats of op een zaterdag? Allemaal factoren die de hoogte van de totale uitvaartkosten bepalen. De kosten van een uitvaart zijn voor een groot deel afhankelijk van uw persoonlijke wensen en de lokale begraafplaatstarieven (crematoriumtarieven verschillen onderling niet sterk).

Een eenvoudige crematie (uitvaartverzorger, kist, verzorgen en overbrengen overledene, thuisopbaring of uitvaartcentrum, condoleanceregister, 50 rouwbrieven met porti, crematieplechtigheid, basiskosten voor afgifte of verstrooiing as, koffie voor 50 personen na de uitvaart, akte van overlijden kost circa € 5.800,-.

Een eenvoudige begrafenis (uitvaartverzorger, kist, verzorgen en overbrengen overledene, thuisopbaring of uitvaartcentrum, condoleanceregister, 50 rouwbrieven met porti, samenkomst, rouwauto, 4 dragers, algemeen graf voor 10 jaar, koffie voor 50 personen na de uitvaart, akte van overlijden kost circa € 6.300,-.

Met nadruk wijs ik u erop dat deze bedragen zowel lager als hoger kunnen zijn. Bel daarom gerust voor een vrijblijvende begroting op basis van uw wensen. U kunt mij bereiken op 0348-44 12 99.

Verzekering

U kunt altijd bij Uitvaartzorg Den Braber terecht. Verzekerd of onverzekerd. Dus ook indien u voor uw uitvaart een verzekering hebt afgesloten, dan bent u ondanks wat uw verzekeraar u wilt laten geloven vrij om uw eigen uitvaartverzorger te kiezen.

Polis

Als u een kapitaalverzekering hebt, krijgt u rechtstreeks van de verzekeraar een bedrag uitgekeerd dat u kunt gebruiken voor de betaling van de uitvaart. Hebt u een natura-verzekering dan betekent het dat een vastgesteld pakket aan diensten wordt verleend ter waarde van een bepaald bedrag. Dat bedrag is vaak laag en niet toereikend voor de gehele uitvaart. Als u buiten dat pakket iets wilt, bijvoorbeeld een rouwadvertentie plaatsen of extra volgauto’s gebruiken, moet u bijbetalen.

Eventuele uitvaartpolissen worden, indien u dit wenst, door mij verzonden naar de verzekeringsmaatschappij. Ook verzorg ik, indien u dat wenst, de administratieve afhandeling van de nota en de contacten met de verzekeringsmaatschappij.