Nazorg

Voor veel mensen geldt dat in de periode na de uitvaart, in het min of meer dagelijkse ritme, de pijn van het verlies in z ’n volle omvang op hen afkomt. Ook moet in deze tijd na het overlijden nog veel geregeld worden.

U ontvangt van mij in de dagen voor de uitvaart een “Gids voor nabestaanden” over emotionele zorg en een “Gids voor nabestaanden” over zakelijke zorg van het Landelijk Steunpunt Verlies waarin op veel vragen een antwoord kan worden gevonden.

Ongeveer drie weken na de uitvaart neem ik contact met u op voor een afspraak. Ik kom graag nog eens bij u om te praten over hoe het met u gaat en hoe u terugkijkt op de uitvaart. Ook kunnen we spreken over het al dan niet versturen van bedankkaarten, de tekst, een advertentie, de steen op het graf, de asbestemming en mogelijke andere vragen.

Mijn dienstverlening beperkt zich niet tot en met de dag van de begrafenis of crematie. Ook na verloop van tijd mag u altijd een beroep op mij doen. Indien u bijvoorbeeld bericht krijgt over het beëindigen van de huurperiode van een graf, dan kunt u altijd advies inwinnen.