• slide5

Uitvaart

Iedere betrokkene heeft een bijzondere band met de overledene en heeft zijn eigen gevoelens en ideeën over de invulling van de uitvaart. Samen met u bereid ik stap voor stap de uitvaart voor. Ik informeer u over de vele keuzes die u kunt maken en op welk moment deze gemaakt moeten worden. Het is niet nodig om op de dag van overlijden alles met betrekking tot de uitvaart te beslissen. Wie er bijvoorbeeld een dankwoord zal spreken of hoeveel volgauto’s u mogelijk wilt gebruiken, kan later beslist worden. Wel is het meestal gewenst om de dag van de uitvaart en de tijdstippen snel vast te leggen.

Zoals gezegd, u komt voor veel keuzes te staan.

• Wordt uw familielid, vriend(in) begraven of gecremeerd?

• Kiest u voor een algemeen graf of een particulier graf?

• Waar zal de uitvaart plaatsvinden?

• Is het de wens om een uitvaartdienst te houden?

• Zal er in brede kring of in kleine kring afscheid genomen kunnen worden van de overledene?

• Wilt u rouwkaarten versturen? Een rouwadvertentie plaatsen? Een on-line condoléanceregister openen? Of geen van alle?

• Spreekt u zelf, is er een voorganger of wilt u dat de uitvaartverzorger een spreker voor u zoekt?

• Voor vervoer van de overledene en de genodigden is het onder andere mogelijk om te kiezen uit eigen auto’s, zwarte,witte, grijze rouwauto’s, een koets, motor met zijspan of uitvaartbus.

Het is rondom het overlijden en de uitvaart mogelijk om dingen zelf te verzorgen, zoals het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente, het sluiten van de kist, het dragen van bloemen, etc. Dat kan allemaal, alles gebeurt in overleg met u. Ik vind het heel belangrijk dat alles gebeurt op een manier waarbij u zich prettig voelt.

Tijdens de voorbereiding en de uitvaart heeft u te maken met één vertrouwd aanspreekpunt die u tijdens dit moeilijke en intensieve proces ter zijde zal staan. Ik kom, indien u dit wenst, elke dag even bij u langs.

Als uitvaartverzorger ben ik mij ervan bewust dat ik op een zeer emotioneel moment in uw leefwereld kom. Soms ben ik daarbij op de voorgrond, maar meestal op de achtergrond aanwezig.