Voorzorg

Soms is er de behoefte om met een uitvaartverzorger te praten over uw eigen uitvaart of over die van iemand die binnenkort zal overlijden. Misschien hebt u een bepaalde wens en u wilt weten of het mogelijk is om deze uit te voeren. U wilt bijvoorbeeld gebruik (laten) maken van een eigen vervoermiddel in plaats van de standaard rouwauto. Of u wilt weten of de beschikbare geldmiddelen of de hoogte van uw verzekeringspolis toereikend zijn om de uitvaart zoals u die in gedachten heeft te kunnen betalen. Ook kan het zijn dat u uw wensen over uw eigen uitvaart vastgelegd wilt hebben om duidelijkheid te creëren naar uw nabestaanden toe. Een informatiegesprek kan in deze situaties nuttig zijn. Zo’n informatiegesprek is kosteloos en verplicht u tot niets.

Laatste Wens Formulier

In dit formulier zijn de verschillende onderdelen van de uitvaart opgenomen. Het formulier is deels voorgedrukt en is een hulpmiddel voor nabestaanden of de executeur-testamentair. Het is niet rechtsgeldig zoals een codicil of testament. Nabestaanden kunnen er dus van afwijken. Wilt u dat voorkomen, dan is het verstandig om zelf een codicil te schrijven of door de notaris een testament te laten opmaken.

download formulier

Codicil

Het opstellen van een codicil kan zonder tussenkomst van een notaris. Het codicil geeft een redelijke mate van zekerheid  dat de aanwijzingen van de overledene worden opgevolgd. De Wet op de lijkbezorging geeft aan dat de wensen van de overledene die opgenomen zijn in een codicil moeten worden uitgevoerd.

Het codicil moet met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend zijn. Dat zijn harde eisen; het codicil is ongeldig als u zich daar niet aan houdt. U kunt in uw codicil beschrijven welke uitvaartwensen u heeft. Ook kunt u in het codicil de verdeling van meubels, sieraden en kleding vastleggen. U kunt geen geld, eigen huis, auto, schilderijen, waardevol antiek of serviesgoed nalaten op deze manier (dat kan alleen bij testament). Het is handig om een of meer mensen te vertellen dat u een codicil hebt en hen een kopie in een gesloten enveloppe te geven. Het is aan te bevelen om regelmatig de actualiteit van uw codicil na te gaan.